Informacja nt. danych osobowych

by Redakcja on 1 czerwca 2018, no comments

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016. p. 1-88) pragnąc zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych wykorzystywanych podczas realizacji umów oraz ewentualnych roszczeń wynikających z umów informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, z siedzibą w Warszawie, 02-765 Warszawa Al. Wilanowska 97e. Adres e-mail: kig-ps@kig-ps.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.