Grudniowa Konferencja „Krajowe i unijne prawo żywnościowe – zmiany”

by Redakcja on 14 listopada 2018, no comments

➡️Z ogromną przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych zmianami w branży spożywczej na konferencję:

„Krajowe i unijne prawo żywnościowe – zmiany” organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”. ?‍??‍?

➡️Stale zmieniające się prawo żywnościowe, zarówno krajowe jak i unijne, oraz coraz bardziej świadomi i wymagający konsumenci są dużym wyzwaniem dla przemysłu spożywczego. ??? I właśnie dlatego w ciągu dwóch dni, eksperci m.in. z SGGW, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, IŻŻ oraz PZH przybliżą uczestnikom najważniejsze kwestie dotyczące zmieniającego się prawa żywnościowego. Szczegółowy program w załączeniu.

➡️Grudniowa konferencja już od lat jest również okazją do promowania własnych produktów podczas Parady Świętych Mikołajów! ? Tradycyjnie, po zakończeniu wykładów pierwszego dnia konferencji – 6 grudnia, a więc w Mikołajki – wszyscy uczestnicy w przebraniach Mikołajów wychodzą na ulice Warszawy, aby obdarować przechodniów produktami ich marek. ????

➡️Miejsce: Hotel Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

➡️Data: 6-7 grudnia 2018 r.

➡️Przy tej okazji, zapraszamy do udziału w drugiej, organizowanej przez nas równolegle, w tym samym czasie i miejscu, konferencji

„Zmiany prawa w zakresie ochrony środowiska i ich skutki finansowe dla wprowadzających produkty w opakowaniach oraz operatorów gospodarki komunalnej”.

 

Konferencja “Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce: uwarunkowania i perspektywy”

by Redakcja on 17 października 2018, no comments

Uprzejmie informujemy, że 29 października 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konferencję “Przetwórstwo owoców i warzyw w Polsce: uwarunkowania i perspektywy”, podczas której Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, Tadeusz Pokrywka, wygłosi referat na temat “Uwarunkowania rynkowe produkcji i przetwórstwa owoców”.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Izbą pod numerem 22 853 74 06 lub na adres mailowy: kig-ps@kig-ps.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja „Segregacja odpadów u źródła – jej celowość, jakość i przydatność do recyklingu”, 27-28 września, Świecie

by Redakcja on 3 lipca 2018, no comments

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik” w dniach 27 i 28 września br. w Świeciu organizują konferencję „Segregacja odpadów u źródła – jej celowość, jakość i przydatność do recyklingu” skierowaną do przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Podczas spotkania, w dniu 27 września, pan Andrzej Błażejewicz – kierownik Wydziału Makulaturowni 7 w Mondi Świecie S.A., przedstawi prezentację o procesach recyklingu makulatury, a także opakowań wielomateriałowych. W dniu następnym (28 września) uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia zakładu Mondi Świecie S.A. – makulaturowni, a także maszyny papierniczej MP VII.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 22 853 74 06 lub adresem mailowym kig-ps@kig-ps.pl.

Do zobaczenia!

Informacja nt. danych osobowych

by Redakcja on 1 czerwca 2018, no comments

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016. p. 1-88) pragnąc zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych wykorzystywanych podczas realizacji umów oraz ewentualnych roszczeń wynikających z umów informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, z siedzibą w Warszawie, 02-765 Warszawa Al. Wilanowska 97e. Adres e-mail: kig-ps@kig-ps.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Numer rejestrowy BDO

by Redakcja on 15 maja 2018, no comments

Zgodnie z wymogami prawnymi otrzymaliśmy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Numer rejestrowy Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która jest realizatorem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON to: 000011127.

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE, 15 maja 2018 r., Smardzewice

by Redakcja on 15 maja 2018, no comments

W dniu dzisiejszym w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach odbywa się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE.

Tematyka konferencji obejmuje:

– systemy ważące, dozujące w produkcji, systemy wizyjne, systemy znakujące, RFID, systemy kontroli, certyfikacja opakowań;
– systemy monitoringu maszyn i automatyzacja linii produkcyjnej;
– automatyzacja procesu produkcyjnego, systemy napędowe;
– systemy pakujące, paletyzacja oraz systemy pakowania zbiorczego.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, już po raz kolejny, objęła patronat honorowy nad wydarzeniem. more →

Czesko-Polska Konferencja „Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi” 23-24 maja 2018, Ostrawa-Czechy

by Redakcja on 30 kwietnia 2018, no comments

Konferencja dająca możliwość realnego porównania funkcjonowania gospodarek odpadami Czech i Polski.

Gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie. Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście wymagań unijnych? Jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem, czego możemy się nauczyć i przenieść na polski grunt? Z pewnością porozmawiamy o:

  • rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jak to wygląda w Czechach, ile do systemu dopłacają producenci opakowań?,
  • gospodarce bioodpadami, która funkcjonuje na terenie Czech od wielu lat,
  • gospodarce paliwem z odpadów – co dalej z produktem?
  • zakładach MBP – w Czechach ich praktycznie nie ma, jak zatem prowadzą unieszkodliwianie odpadów?

Dodatkowo uczestników czeka wizytacja czeskiego zakładu fermentacji na bioodpady, linii do produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostowni.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami obu państw. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przemysłu i Handlu z Czech, jedyna funkcjonująca w Czechach organizacja odzysku Ekokom, Przewodniczący stowarzyszenia czeskich zakładów komunalnych oraz wiele czeskich zakładów gospodarki odpadami. Zapoznaj się z programem.

Link do konferencji oraz programu: http://www.ekorum.pl/pl/news.php?item.30

ZAPRASZAMY!!!!

Jubileuszowa Konferencja Dobrowolnego Porozumienia REKARTON już 5 grudnia!

by Redakcja on 9 listopada 2017, no comments

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań wraz z sejmową Podkomisją stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami zapraszają na „Konferencję z okazji jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia REKARTON” pod Honorowym Patronatem Pana Ministra Sławomira Mazurka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

5 grudnia 2017 roku od godz. 11:00, Hotel Gromada Centrum, pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszt noclegu.

Warunkiem ważności zgłoszenia jest przesłanie do organizatora wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza najpóźniej do dnia 28 listopada br. faksem pod numer (22) 742 10 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kig-ps@kig-ps.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie po ww. terminie możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z organizatorem. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem, mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 28 listopada br. W miejsce zgłoszonej osoby, w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

KIG PSiO w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

by Redakcja on 20 czerwca 2017, no comments

19 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się już trzecie spotkanie grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, realizującej Dobrowolne Porozumienie REKARTON, są członkami ww. grupy i biorą czynny udział w jej pracach.

Pierwsze spotkanie ww. grupy odbyło się 19 kwietnia br. i dotyczyło odpadów z działalności gospodarczej, w szczególności odpadów przemysłowych.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 24 maja, prace grupy koncentrowały się na zagadnieniu odpadów komunalnych, natomiast spotkanie z 19 czerwca dotyczyło głównie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ERP) oraz określenia priorytetyzacji działań w mapie drogowej.

Do tej pory udało się przedyskutować m.in. takie zagadnienia jak:

– rozwiązania legislacyjne dot. GOZ,

– ekoprojektowanie i rozszerzona odpowiedzialność producenta,

– zielone zamówienie publiczne,

– ujednolicenie systemu zbiórki odpadów komunalnych,

– monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami,

– stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu,

– rola przedsiębiorców w kontekście GOZ.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju dostępna jest Mapa drogowa GOZ, która jest punktem wyjścia do rozmów i dyskusji Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym nad kierunkami działań zmierzającymi do wprowadzenia GOZ w Polsce.

Walne Zgromadzenie Członków KIG PSiO

by Redakcja on 2 czerwca 2017, no comments

W dniu 1 czerwca br. odbyło się zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, podczas którego wszystkie Organy Izby otrzymały absolutorium. Dodatkowym elementem Walnego Zgromadzenia było zorganizowane specjalnie dla uczestników – głównie producentów w branży spożywczej – wystąpienie Pani Hanny Marlière, Dyrektor Zarządzającej w Green Management Group Sp. z o.o. Prezentacja dotyczyła Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest to bardzo aktualny temat, który często sprowadzany jest jedynie do potrzeby zmian w gospodarce odpadami, a dotyczy w takiej samej mierze producentów oraz konsumentów. Ze względu na profil uczestników poruszony był temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym potrzeby wydłużania życia produktów oraz racjonalnego projektowania ich, jak i opakowań dla nich. Wprowadzenie GOZ w Polsce nie będzie możliwe bez edukacji, dlatego zaczynamy od siebie i uważamy spotkanie za jak najbardziej udane i owocne.