Walne Zgromadzenie Członków KIG PSiO

by Redakcja on 2 czerwca 2017, no comments

W dniu 1 czerwca br. odbyło się zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, podczas którego wszystkie Organy Izby otrzymały absolutorium. Dodatkowym elementem Walnego Zgromadzenia było zorganizowane specjalnie dla uczestników – głównie producentów w branży spożywczej – wystąpienie Pani Hanny Marlière, Dyrektor Zarządzającej w Green Management Group Sp. z o.o. Prezentacja dotyczyła Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest to bardzo aktualny temat, który często sprowadzany jest jedynie do potrzeby zmian w gospodarce odpadami, a dotyczy w takiej samej mierze producentów oraz konsumentów. Ze względu na profil uczestników poruszony był temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym potrzeby wydłużania życia produktów oraz racjonalnego projektowania ich, jak i opakowań dla nich. Wprowadzenie GOZ w Polsce nie będzie możliwe bez edukacji, dlatego zaczynamy od siebie i uważamy spotkanie za jak najbardziej udane i owocne.

Zmiany w prawie i nowe obowiązki w przemyśle spożywczym

by Redakcja on 19 października 2016, no comments

Szanowni Państwo,

Produkcja najwyższej jakości żywności nie jest prosta. Stale zmieniające się przepisy prawa żywnościowego i coraz bardziej wymagający konsumenci są dużym wyzwaniem w technologicznej rzeczywistości.

Udział w grudniowej Konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik” zapewni Państwu możliwość uzyskania bezpośredniej odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania od najlepszych specjalistów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji:

„Zmiany w prawie i nowe obowiązki w przemyśle spożywczym”

 Konferencja odbędzie w dniach 6 – 7 grudnia 2016 roku, w Hotelu Gromada Centrum,

Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

 Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o konferencji innym osobom, które również mogłyby być zainteresowane powyższą tematyką.

Szczegółowy program, formularz zgłoszeniowy oraz warunki uczestnictwa w zakładce SZKOLENIA

 

 

Konkurs o Puchar Recyklingu w nowej odsłonie

by Redakcja on 9 czerwca 2016, no comments

52 wręczone puchary, 11 przyznanych tytułów „Tygrysa Recyklingu” i 315 przekazanych  statuetek. To bilans ostatnich szesnastu lat funkcjonowania konkursu o Puchar Recyklingu.
W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wielu partnerów, których łączy wspólny cel – troska o środowisko. Taki cel przyświeca również Krajowej Izbie Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która jest partnerem tej wyjątkowej inicjatywy.

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyny w Polsce konkurs, który w kompleksowy sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.  Jest to konkurs wyjątkowy, bowiem oprócz docenienia podmiotów, które w sposób szczególny wyróżniły się w tym aspekcie, ma również olbrzymi walor edukacyjny. W ramach Konkursu organizowane są m.in. spotkania, debaty branżowe, konferencje, konkursy edukacyjne, wystawy oraz warsztaty. Poprzez mnogość różnorodnych działań chcemy zmienić świadomość ekologiczną Polaków dotyczącą właściwego postępowania z odpadami, co ma zaowocować dobrej jakości materiałem, przekazywanym do recyklingu – podkreśla Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, organizatora konkursu.

Nowe oblicze konkursu

Przejrzystość, zwięzłość, nowa formuła to hasła towarzyszące  tegorocznej  XVII edycji  Konkursu o Puchar Recyklingu. Zmiany, które zostały wprowadzone mają na celu ułatwienie uczestnikom udziału w tej wyjątkowej inicjatywie.

Na nową formułę Konkursu składają się trzy kategorie: „Gmina Recyklingu”, „Edukacja Recyklingowa” oraz „Lider Recyklingu”. Pierwsza z nich skierowana jest do samorządów z podziałem na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie oraz związki i porozumienia międzygminne. W ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie branych wiele zmiennych, ale wygra ten podmiot, który prowadzi najefektywniejszą gospodarkę odpadami. Formularze zostały poszerzone o dodatkowe pytania dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.  Szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, przedsiębiorcy oraz samorządy mogą startować w kategorii „Edukacja Recyklingowa”. Ocenie podlegać będzie m.in. jakość prowadzonej edukacji (oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, efektywność w osiąganiu założonych celów), różnorodność form, metod pracy  i materiałów dydaktycznych, wykorzystanie aktywnych form i metod pracy, kaskadowość działań oraz innowacyjność i oryginalność działań. Z kolei przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem bądź odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (również te o statusie zastępczych), a także sortownie swoje działania dotyczące odbioru, zagospodarowania oraz oddania do recyklingu wszystkich frakcji odpadów mogą zgłaszać w kategorii „Lider Recyklingu”. Podmioty te będą nagradzane nie tylko za całokształt prowadzonych działań – mogą także otrzymać statuetki oraz atrakcyjne nagrody za najlepsze wyniki w zbiórce danej frakcji odpadów (ocenie podlegać będzie m.in. stłuczka szklana, plastik, bioodpady, baterie, ZSEE, kartoniki itp.)

Pora na zmiany

Zmieniły się zasady przyznawania Pucharów Recyklingu. W nowej edycji Konkursu przyznane zostaną trzy Puchary Recyklingu, a otrzymają je uczestnicy wybrani spośród laureatów poszczególnych kategorii. Oznacza to, że zostanie wręczony Puchar Recyklingu podmiotowi wybranemu spośród laureatów Gminy Recyklingu, Puchar Recyklingu spośród laureatów Edukacji Recyklingowej oraz Puchar Recyklingu dla najlepszego Lidera Recyklingu. Na zmienionych zasadach będzie przyznawany także tytuł „Tygrysa Recyklingu”. Obecnie o nominację ubiegać się mogą uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w dwóch wybranych kategoriach, udokumentują wzrost masy selektywnie zebranych surowców, otrzymają przynajmniej trzy statuetki w obecnej edycji Konkursu, a także otrzymali Puchar Recyklingu w latach poprzednich. Nowością  w tegorocznej edycji jest także to, że partnerzy Konkursu mogą wysyłać rekomendacje do najlepszych, ich zdaniem, przedsiębiorstw oraz urzędów, zachęcając je do zgłoszenia swojego udziału.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest ważny zarówno dla partnerów i sponsorów, jak i dla naszych uczestników, dla których selektywna zbiórka odpadów oraz recykling są kwestiami priorytetowymi. – Puchar Recyklingu, który otrzymaliśmy dwukrotnie,  to dla nas ogromne wyróżnienie i powód do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacja do dalszego działania związanego z kompleksowym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z obsługiwanego przez nasz zakład terenu. Prowadzimy działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbając o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych.  Obok inwestycji w infrastrukturę i technologię nasz zakład włącza się w działalność edukacyjną mieszkańców Bielska-Białej.  Puchar Recyklingu jest dla nas potwierdzeniem słuszności istnienia takich zakładów jak nasz oraz kierunku, w którym się rozwijamy. Znak „Jakość Recyklingu”, który mieliśmy przyjemność otrzymać w ubiegłym roku, umieściliśmy m.in. na dyplomach, które otrzymują dzieci, biorące udział w prowadzonych przez nas działaniach edukacyjnych  – zaznacza Wiesław Pasierbek, prezes Zarządu Zakładów Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz procesu rejestracyjnego można znaleźć na stronie: www.pucharrecyklingu.pl

 KONTAKT:

Marta Siatka

koordynator konkursu

tel. 61 655 81 08

kom. 660 762 427

m.siatka@abrys.pl

konkurs@abrys.pl

I Konferencja „Przemysł Spożywczy – Opakowania – Odpady”

by Redakcja on 5 listopada 2015, no comments

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji w nowym cyklu

„Przemysł Spożywczy – Opakowania – Odpady”,

która odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Warszawie. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o aktualnych regulacjach prawnych w przemyśle spożywczym, nowych obowiązkach w gospodarce opakowaniami oraz przewidywanych zmianach w gospodarce odpadami. Udział w Konferencji będzie wspaniałą okazją do uzyskania bezpośrednich odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania od najlepszych specjalistów, w tym z Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zachęcamy do przesyłania drogą mailową (na adres: kig-ps@kig-ps.eu) propozycji zagadnień, w których rozwiązaniu nasi wykładowcy mogliby pomóc.

Organizatorami Konferencji są Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”.

Program

Formularz Zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa

O Izbie

by admin on 20 września 2013, no comments

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” powstała 5 kwietnia 2003 roku w  Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostało przez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które od kilku lat zajmowało się problematyką dostosowania naszego prawa żywnościowego do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Od 6 sierpnia 2013 r. Izba funkcjonuje pod nową nazwą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań. Izba zrzesza firmy zajmujące się produkcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej, będąc tym samym organizacją wielobranżową.

  • Opiniujemy projekty ustaw i aktów wykonawczych, obejmujących zarówno sferę produkcji jak i otoczenia gospodarki żywnościowej.
  • Organizujemy dostęp do źródeł informacji naukowej, podatkowej, celnej, marketingowej, kredytowej i technicznej, służąc profesjonalnym doradztwem, szkoleniem, pomocą w dotarciu z towarami i usługami na rynki krajowe i zagraniczne.
  • Inicjujemy kontakty firm członkowskich z inwestorami, producentami i handlowcami, zarówno w kraju jak i za granicą poprzez sekcje branżowe powstające w ramach Izby. Promujemy prozdrowotny model żywienia i konsumpcji.
  • Prowadzimy aktywne działania lobbingowe na rzecz właściwego miejsca polskiego przemysłu spożywczego w ramach zjednoczonej Europy.
  • Dążymy do osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu żywnościowego. Służy temu system informacji rynkowej, program szkoleń dla pracowników zakładów, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Izby.

Izba pomaga w organizowaniu współpracy członków w zakresie prac naukowo-badawczych, popularyzacji osiągnięć nauki i wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. W prowadzonej działalności współpracujemy z ośrodkami akademickimi i instytutami naukowymi, będącymi naturalnym zapleczem eksperckim dla przemysłu.

Aby służyć swoim członkom pomocą i wsparciem Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań utrzymuje stały kontakt z: Komisjami Parlamentarnymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH, Instytutem Żywności i Żywienia, Stacjami Sanitarno Epidemiologicznymi, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szeregiem innych instytucji, których decyzje na co dzień dotyczą producentów i przedsiębiorców.

Działając zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych mamy gwarancję konsultowania z nami wszystkich projektów ustaw i aktów wykonawczych istotnych dla przemysłu spożywczego.