Informacja nt. danych osobowych

by Redakcja on 1 czerwca 2018, no comments

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016. p. 1-88) pragnąc zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych wykorzystywanych podczas realizacji umów oraz ewentualnych roszczeń wynikających z umów informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, z siedzibą w Warszawie, 02-765 Warszawa Al. Wilanowska 97e. Adres e-mail: kig-ps@kig-ps.pl.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Numer rejestrowy BDO

by Redakcja on 15 maja 2018, no comments

Zgodnie z wymogami prawnymi otrzymaliśmy wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Numer rejestrowy Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która jest realizatorem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON to: 000011127.

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE, 15 maja 2018 r., Smardzewice

by Redakcja on 15 maja 2018, no comments

W dniu dzisiejszym w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym MOLO w Smardzewicach odbywa się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATYZACJA I SYSTEMY PAKUJĄCE W PRZEMYŚLE.

Tematyka konferencji obejmuje:

– systemy ważące, dozujące w produkcji, systemy wizyjne, systemy znakujące, RFID, systemy kontroli, certyfikacja opakowań;
– systemy monitoringu maszyn i automatyzacja linii produkcyjnej;
– automatyzacja procesu produkcyjnego, systemy napędowe;
– systemy pakujące, paletyzacja oraz systemy pakowania zbiorczego.

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań, już po raz kolejny, objęła patronat honorowy nad wydarzeniem. more →

Czesko-Polska Konferencja „Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi” 23-24 maja 2018, Ostrawa-Czechy

by Redakcja on 30 kwietnia 2018, no comments

Konferencja dająca możliwość realnego porównania funkcjonowania gospodarek odpadami Czech i Polski.

Gospodarka Czech jest uważana za jedną z najstabilniejszych spośród wszystkich państw postsocjalistycznych. Choć obszar gospodarki odpadami jest tu jeszcze stosunkowo młody, to jednak rozwija się on bardzo dynamicznie. Jakie wyzwania stoją przed naszymi krajami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kontekście wymagań unijnych? Jakie działania podejmowane na ich terenie mogą być dla nas wzorem, czego możemy się nauczyć i przenieść na polski grunt? Z pewnością porozmawiamy o:

  • rozszerzonej odpowiedzialności producenta – jak to wygląda w Czechach, ile do systemu dopłacają producenci opakowań?,
  • gospodarce bioodpadami, która funkcjonuje na terenie Czech od wielu lat,
  • gospodarce paliwem z odpadów – co dalej z produktem?
  • zakładach MBP – w Czechach ich praktycznie nie ma, jak zatem prowadzą unieszkodliwianie odpadów?

Dodatkowo uczestników czeka wizytacja czeskiego zakładu fermentacji na bioodpady, linii do produkcji paliwa alternatywnego oraz kompostowni.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy ekspertów z branży gospodarki odpadami obu państw. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przemysłu i Handlu z Czech, jedyna funkcjonująca w Czechach organizacja odzysku Ekokom, Przewodniczący stowarzyszenia czeskich zakładów komunalnych oraz wiele czeskich zakładów gospodarki odpadami. Zapoznaj się z programem.

Link do konferencji oraz programu: http://www.ekorum.pl/pl/news.php?item.30

ZAPRASZAMY!!!!

Jubileuszowa Konferencja Dobrowolnego Porozumienia REKARTON już 5 grudnia!

by Redakcja on 9 listopada 2017, no comments

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań wraz z sejmową Podkomisją stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami zapraszają na „Konferencję z okazji jubileuszu 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia REKARTON” pod Honorowym Patronatem Pana Ministra Sławomira Mazurka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska

5 grudnia 2017 roku od godz. 11:00, Hotel Gromada Centrum, pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą tylko koszt noclegu.

Warunkiem ważności zgłoszenia jest przesłanie do organizatora wypełnionego i czytelnie podpisanego formularza najpóźniej do dnia 28 listopada br. faksem pod numer (22) 742 10 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kig-ps@kig-ps.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie po ww. terminie możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z organizatorem. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem, mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 28 listopada br. W miejsce zgłoszonej osoby, w Konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.

KIG PSiO w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

by Redakcja on 20 czerwca 2017, no comments

19 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się już trzecie spotkanie grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, realizującej Dobrowolne Porozumienie REKARTON, są członkami ww. grupy i biorą czynny udział w jej pracach.

Pierwsze spotkanie ww. grupy odbyło się 19 kwietnia br. i dotyczyło odpadów z działalności gospodarczej, w szczególności odpadów przemysłowych.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 24 maja, prace grupy koncentrowały się na zagadnieniu odpadów komunalnych, natomiast spotkanie z 19 czerwca dotyczyło głównie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ERP) oraz określenia priorytetyzacji działań w mapie drogowej.

Do tej pory udało się przedyskutować m.in. takie zagadnienia jak:

– rozwiązania legislacyjne dot. GOZ,

– ekoprojektowanie i rozszerzona odpowiedzialność producenta,

– zielone zamówienie publiczne,

– ujednolicenie systemu zbiórki odpadów komunalnych,

– monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami,

– stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu,

– rola przedsiębiorców w kontekście GOZ.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju dostępna jest Mapa drogowa GOZ, która jest punktem wyjścia do rozmów i dyskusji Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym nad kierunkami działań zmierzającymi do wprowadzenia GOZ w Polsce.

Walne Zgromadzenie Członków KIG PSiO

by Redakcja on 2 czerwca 2017, no comments

W dniu 1 czerwca br. odbyło się zwyczajne, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, podczas którego wszystkie Organy Izby otrzymały absolutorium. Dodatkowym elementem Walnego Zgromadzenia było zorganizowane specjalnie dla uczestników – głównie producentów w branży spożywczej – wystąpienie Pani Hanny Marlière, Dyrektor Zarządzającej w Green Management Group Sp. z o.o. Prezentacja dotyczyła Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Jest to bardzo aktualny temat, który często sprowadzany jest jedynie do potrzeby zmian w gospodarce odpadami, a dotyczy w takiej samej mierze producentów oraz konsumentów. Ze względu na profil uczestników poruszony był temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym potrzeby wydłużania życia produktów oraz racjonalnego projektowania ich, jak i opakowań dla nich. Wprowadzenie GOZ w Polsce nie będzie możliwe bez edukacji, dlatego zaczynamy od siebie i uważamy spotkanie za jak najbardziej udane i owocne.

Zmiany w prawie i nowe obowiązki w przemyśle spożywczym

by Redakcja on 19 października 2016, no comments

Szanowni Państwo,

Produkcja najwyższej jakości żywności nie jest prosta. Stale zmieniające się przepisy prawa żywnościowego i coraz bardziej wymagający konsumenci są dużym wyzwaniem w technologicznej rzeczywistości.

Udział w grudniowej Konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik” zapewni Państwu możliwość uzyskania bezpośredniej odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania od najlepszych specjalistów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Konferencji:

„Zmiany w prawie i nowe obowiązki w przemyśle spożywczym”

 Konferencja odbędzie w dniach 6 – 7 grudnia 2016 roku, w Hotelu Gromada Centrum,

Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

 Będziemy wdzięczni za przekazanie informacji o konferencji innym osobom, które również mogłyby być zainteresowane powyższą tematyką.

Szczegółowy program, formularz zgłoszeniowy oraz warunki uczestnictwa w zakładce SZKOLENIA

 

 

Konkurs o Puchar Recyklingu w nowej odsłonie

by Redakcja on 9 czerwca 2016, no comments

52 wręczone puchary, 11 przyznanych tytułów „Tygrysa Recyklingu” i 315 przekazanych  statuetek. To bilans ostatnich szesnastu lat funkcjonowania konkursu o Puchar Recyklingu.
W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wielu partnerów, których łączy wspólny cel – troska o środowisko. Taki cel przyświeca również Krajowej Izbie Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która jest partnerem tej wyjątkowej inicjatywy.

Konkurs o Puchar Recyklingu to jedyny w Polsce konkurs, który w kompleksowy sposób ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.  Jest to konkurs wyjątkowy, bowiem oprócz docenienia podmiotów, które w sposób szczególny wyróżniły się w tym aspekcie, ma również olbrzymi walor edukacyjny. W ramach Konkursu organizowane są m.in. spotkania, debaty branżowe, konferencje, konkursy edukacyjne, wystawy oraz warsztaty. Poprzez mnogość różnorodnych działań chcemy zmienić świadomość ekologiczną Polaków dotyczącą właściwego postępowania z odpadami, co ma zaowocować dobrej jakości materiałem, przekazywanym do recyklingu – podkreśla Magdalena Dutka, prezes Zarządu firmy Abrys, organizatora konkursu.

Nowe oblicze konkursu

Przejrzystość, zwięzłość, nowa formuła to hasła towarzyszące  tegorocznej  XVII edycji  Konkursu o Puchar Recyklingu. Zmiany, które zostały wprowadzone mają na celu ułatwienie uczestnikom udziału w tej wyjątkowej inicjatywie.

Na nową formułę Konkursu składają się trzy kategorie: „Gmina Recyklingu”, „Edukacja Recyklingowa” oraz „Lider Recyklingu”. Pierwsza z nich skierowana jest do samorządów z podziałem na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie oraz związki i porozumienia międzygminne. W ocenie zgłoszeń pod uwagę będzie branych wiele zmiennych, ale wygra ten podmiot, który prowadzi najefektywniejszą gospodarkę odpadami. Formularze zostały poszerzone o dodatkowe pytania dotyczące zbiórki i zagospodarowania odpadów biodegradowalnych.  Szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, parki narodowe i krajobrazowe, przedsiębiorcy oraz samorządy mogą startować w kategorii „Edukacja Recyklingowa”. Ocenie podlegać będzie m.in. jakość prowadzonej edukacji (oryginalność i adaptacja do warunków lokalnych, efektywność w osiąganiu założonych celów), różnorodność form, metod pracy  i materiałów dydaktycznych, wykorzystanie aktywnych form i metod pracy, kaskadowość działań oraz innowacyjność i oryginalność działań. Z kolei przedsiębiorstwa, które zajmują się odbiorem bądź odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (również te o statusie zastępczych), a także sortownie swoje działania dotyczące odbioru, zagospodarowania oraz oddania do recyklingu wszystkich frakcji odpadów mogą zgłaszać w kategorii „Lider Recyklingu”. Podmioty te będą nagradzane nie tylko za całokształt prowadzonych działań – mogą także otrzymać statuetki oraz atrakcyjne nagrody za najlepsze wyniki w zbiórce danej frakcji odpadów (ocenie podlegać będzie m.in. stłuczka szklana, plastik, bioodpady, baterie, ZSEE, kartoniki itp.)

Pora na zmiany

Zmieniły się zasady przyznawania Pucharów Recyklingu. W nowej edycji Konkursu przyznane zostaną trzy Puchary Recyklingu, a otrzymają je uczestnicy wybrani spośród laureatów poszczególnych kategorii. Oznacza to, że zostanie wręczony Puchar Recyklingu podmiotowi wybranemu spośród laureatów Gminy Recyklingu, Puchar Recyklingu spośród laureatów Edukacji Recyklingowej oraz Puchar Recyklingu dla najlepszego Lidera Recyklingu. Na zmienionych zasadach będzie przyznawany także tytuł „Tygrysa Recyklingu”. Obecnie o nominację ubiegać się mogą uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w dwóch wybranych kategoriach, udokumentują wzrost masy selektywnie zebranych surowców, otrzymają przynajmniej trzy statuetki w obecnej edycji Konkursu, a także otrzymali Puchar Recyklingu w latach poprzednich. Nowością  w tegorocznej edycji jest także to, że partnerzy Konkursu mogą wysyłać rekomendacje do najlepszych, ich zdaniem, przedsiębiorstw oraz urzędów, zachęcając je do zgłoszenia swojego udziału.

Konkurs o Puchar Recyklingu jest ważny zarówno dla partnerów i sponsorów, jak i dla naszych uczestników, dla których selektywna zbiórka odpadów oraz recykling są kwestiami priorytetowymi. – Puchar Recyklingu, który otrzymaliśmy dwukrotnie,  to dla nas ogromne wyróżnienie i powód do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacja do dalszego działania związanego z kompleksowym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z obsługiwanego przez nasz zakład terenu. Prowadzimy działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbając o spełnienie najwyższych standardów środowiskowych.  Obok inwestycji w infrastrukturę i technologię nasz zakład włącza się w działalność edukacyjną mieszkańców Bielska-Białej.  Puchar Recyklingu jest dla nas potwierdzeniem słuszności istnienia takich zakładów jak nasz oraz kierunku, w którym się rozwijamy. Znak „Jakość Recyklingu”, który mieliśmy przyjemność otrzymać w ubiegłym roku, umieściliśmy m.in. na dyplomach, które otrzymują dzieci, biorące udział w prowadzonych przez nas działaniach edukacyjnych  – zaznacza Wiesław Pasierbek, prezes Zarządu Zakładów Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Zapraszamy do udziału w Konkursie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 maja br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz procesu rejestracyjnego można znaleźć na stronie: www.pucharrecyklingu.pl

 KONTAKT:

Marta Siatka

koordynator konkursu

tel. 61 655 81 08

kom. 660 762 427

m.siatka@abrys.pl

konkurs@abrys.pl

I Konferencja „Przemysł Spożywczy – Opakowania – Odpady”

by Redakcja on 5 listopada 2015, no comments

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konferencji w nowym cyklu

„Przemysł Spożywczy – Opakowania – Odpady”,

która odbędzie się w dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Warszawie. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o aktualnych regulacjach prawnych w przemyśle spożywczym, nowych obowiązkach w gospodarce opakowaniami oraz przewidywanych zmianach w gospodarce odpadami. Udział w Konferencji będzie wspaniałą okazją do uzyskania bezpośrednich odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania od najlepszych specjalistów, w tym z Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zachęcamy do przesyłania drogą mailową (na adres: kig-ps@kig-ps.eu) propozycji zagadnień, w których rozwiązaniu nasi wykładowcy mogliby pomóc.

Organizatorami Konferencji są Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”.

Program

Formularz Zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa