Wersja polska

I-CON – Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations (Interreg Central Europe Programme)

I-CON – Rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez innowacje w sektorze żywnościowym (Program Interreg Europy Środkowej)

Kod projektu: CE393

Na skutek zmian strukturalnych Słowenia, Węgry, Polska i Słowacja stają w obliczu zmniejszających się możliwości zatrudnienia w tradycyjnych branżach. Podkreśla to konieczność podjęcia kroków w celu stymulowania aktywności gospodarczej z potencjałem tworzenia nowych miejsc pracy w regionach, które wykazują trudności w utrzymaniu  obiektów wspierających rozwój gospodarczy.

Analizy pokazują, że sektor spożywczy wraz z innymi sektorami powiązanymi z nim w łańcuchu dostaw stanowi jedno z najważniejszych, potencjalnych obszarów wywierających wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w najsłabszych regionach.

W tym kontekście w wymienionych krajach Europy Centralnej oraz w Austrii, we Włoszech i w Niemczech zaprojektowany i wdrożony zostanie ponadnarodowy plan zrównoważonego działania w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej MŚP oraz wskazania rozwiązań dla pośredników i instytucji.

W ramach projektu współpracuje dziesięciu kompetentnych partnerów, którzy wnoszą wiedzę oraz wiarygodne i silne relacje z ich lokalnym środowiskiem. Wykorzystując potencjał żywności innowacyjnej będą oni współpracować w celu poprawy kompetencji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w słabszych obszarach.

Partnerzy projektu:

  • Pomurje Technology Park –      Slovenia
  • CCIS-Chamber of Agricultural and Food Enterprises      Slovenia
  • Business Upper Austria
  • Campden BRI Hungary Ltd.
  • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Hungary
  • CNA Regional Association os Emilia Romagna Italy
  • Industry Association Service & Training of      Treviso and Pordenone – Italy
  • Hohenheim University Germany
  • Polish Chamber of Food Industry and Packaging –      Poland
  • Slovak Chamber of Commerce and Industry – Slovakia

Budżet projektu w EUR: 2.216.448,40€
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w EUR: 1.833.568,10€
Program: Interreg CENTRAL EUROPE (Program Interreg Europy Centralnej)
Okres projektu: 06.2016 – 05.2019

Więcej informacji: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html