Kontakt

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań”
Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa
tel. 22 853 74 06, fax 22 742 10 45
e-mail: kig-ps (at) kig-ps.pl
KRS 0000239258, REGON 140220138, NIP 521 33 56 203
Numer rejestrowy BDO 000011127