KIG PSiO w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym

by Redakcja on 20 czerwca 2017, no comments

19 czerwca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się już trzecie spotkanie grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, realizującej Dobrowolne Porozumienie REKARTON, są członkami ww. grupy i biorą czynny udział w jej pracach.

Pierwsze spotkanie ww. grupy odbyło się 19 kwietnia br. i dotyczyło odpadów z działalności gospodarczej, w szczególności odpadów przemysłowych.

Podczas drugiego spotkania, które odbyło się 24 maja, prace grupy koncentrowały się na zagadnieniu odpadów komunalnych, natomiast spotkanie z 19 czerwca dotyczyło głównie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ERP) oraz określenia priorytetyzacji działań w mapie drogowej.

Do tej pory udało się przedyskutować m.in. takie zagadnienia jak:

– rozwiązania legislacyjne dot. GOZ,

– ekoprojektowanie i rozszerzona odpowiedzialność producenta,

– zielone zamówienie publiczne,

– ujednolicenie systemu zbiórki odpadów komunalnych,

– monitoring i kontrola systemu gospodarki odpadami,

– stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu,

– rola przedsiębiorców w kontekście GOZ.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju dostępna jest Mapa drogowa GOZ, która jest punktem wyjścia do rozmów i dyskusji Zespołu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym nad kierunkami działań zmierzającymi do wprowadzenia GOZ w Polsce.